Usługi doradcze

Oferujemy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż. Jesteśmy zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a wszystko co robimy tworzone jest z pasją. Nasi kluczowi eksperci posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych oraz przygotowali już ponad 200 projektów, które otrzymały dofinansowanie. Współpracujemy z ponad 50 ekspertami i trenerami z całej Polski.

Oferujemy:

 1. Pozyskiwanie dotacji dla projektów o charakterze inwestycyjnym oraz nieinwestycyjnym z programów krajowych oraz Unii Europejskiej (EFS, EFRR, Programy Ramowe EU, NCBR, EWT, Program Norweski, Program Szwajcarski, Inicjatywa Technologiczna, Kredyt Technologiczny i inne). Obejmuje to:
  • doradztwo w zakresie wyszukania odpowiedniego, najbardziej optymalnego programu i konkursu z którego można sfinansować planowane przedsięwzięcie;
  • przygotowanie dokumentacji i wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami;
  • przygotowanie biznes planu i analizy finansowej projektu;
  • zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE;
  • rozliczanie projektów, przygotowywanie wniosków o płatność pośrednią, końcową;
  • współpracę przy realizacji projektu.
 2. Tworzenie biznes planów oraz analiz ekonomiczno-finansowych do oceny opłacalności zamierzeń inwestycyjnych oraz pod konkretne wytyczne banków i innych instytucji
 3. Doradztwo i usługi prawne, księgowe, podatkowe, mentoring, coaching
 4. Pomoc w zakresie pozyskania zewnętrznych funduszy typu venture capital, seed capital, Aniołowie Biznesu i inne.
 5. Wsparcie marketingowe, opracowanie systemu identyfikacji wizualnej firmy.
 6. Wdrażanie systemów IT (CRM, CMS i inne). Proponujemy, wdrożenie systemu oraz audyt całego procesu informatyzacji. Przygotowujemy analizę przedwdrożeniową. Jest ona wykonywana jeszcze przed zakupem oprogramowania. Polega ona na wspólnej pracy z Klientem w celu określenia założeń do wdrożenia. Jej celem jest przedstawienie założeń oraz opracowanie procedury wdrożenia programów, a następnie przygotowanie projektu wdrożenia i ostatecznej wersji oferty wdrożeniowej.
   

Mając na uwadze niepowtarzalną okazję zdobycia przez Państwa firmę funduszy na rozwój i poprawę konkurencyjności zapraszamy do skontaktowania się w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania. Przygotowany przez nas pakiet usług doradczych przeniesie Twoją firmę na kolejny szczebel rozwoju.