Usługi szkoleniowe

Z naszą firmą współpracują wybitni specjaliści świata nauki i biznesu. Naszymi wykładowcami są uznane autorytety z danej dziedziny. Indywidualne podejście, jakość i nasze doświadczenie przyciągają menadżerów, kadrę kierowniczą i osoby zainteresowane stałym poszerzaniem wiedzy i rozwojem kompetencji. Dla lokatorów Inkubatora oferujemy specjalne rabaty.

Oferujemy:

1. Szkolenia zamknięte.

Na zamówienie firmy, przygotujemy szkolenie w oparciu o indywidualną analizę potrzeb naszego klienta, dostosowując program do potrzeb i oczekiwań firmy, uwzględniając zasoby i kompetencje uczestników oraz aktualne wymogi rynku. Wspólnie określamy cele i oczekiwania dotyczące projektów szkoleniowych. Oceniamy skuteczność naszych szkoleń, sprawdzamy jak zwiększyła się efektywność pracowników, i w jakim kierunku powinna dalej dążyć polityka personalna i strategia szkoleniowa firmy.

2. Szkolenia otwarte.

Szkolenia otwarte kierujemy do Firm i Instytucji pragnących rozwijać kompetencje pracowników. Wartością szkoleń otwartych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników, zwiększenie osobistej motywacji oraz wzrost skuteczności w działaniu.

3. Szkolenia dofinansowane.

 W ramach realizowanych przez nas lub naszych partnerów projektach współfinansowanych z funduszy UE oferujemy możliwość uczestnictwa w całkowicie darmowych szkoleniach i warsztatach.

Zwiększanie kompetencji pracowników oraz skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim jest jednym z podstawowych warunków rozwoju o sukcesu firmy.  Doskonale rozumiemy, iż konkurencyjność firm opiera się w znacznym stopniu na kapitale ludzkim, dlatego szkolenia projektujemy w taki sposób, aby zawrzeć w nich najbardziej aktualne pozycje tematyczne.

W naszej stałej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu:

 • Finanse i zarządzanie finansami;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • Zarządzanie projektami;
 • szkolenia akredytowane prince2® fundation i inne;
 • Prawo (prawo cywilne i gospodarcze, zamówienia publiczne, ksh, windykacje i inne);
 • hr (rekrutacja i selekcja pracowników, etykieta w biznesie, ocena pracownicza i skuteczna motywacja, kreowanie wizerunku firmy itp.);
 • kadry i płace (prawo pracy i ubezpieczeń spolecznych);
 • logistyka i transport;
 • informatyka w biznesie;
 • umiejętności osobiste;
 • umiejętności menadżerskie;
 • negocjacje, sprzedaż, marketing, reklama, handel międzynarodowy;
 • zarządzanie sekretariatem;
 • dotacje UE (EFS, EFRR, Programy Ramowe EU, NCBR, EWT, Program Norweski, Program Szwajcarski, Inicjatywa Technolo-giczna, Kredyt Technologiczny i inne);
 • szkolenia dla administracji publicznej.
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe.