Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości

Alter Sp. z o.o. zrealizowal projekt pt. „Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości”. Celem projektu było podniesienie konkurencyjności firmy Alter Sp. z o.o. jako instytucji otoczenia biznesu poprzez budowę Inkubatora Przedsiębiorczości oraz wprowadzenie na rynek nowych usług, a także umocnienie wizerunku firmy.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, II oś priorytetowa „Infrastruktura ekonomiczna", działanie 2.3 schemat A „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy”.
Twój pomysł europejskie pieniądze.

 

powrót